DORADA

Bojanje, ljepljenje, šivanje...

DORADA

U odjelu dorade možemo obraditi sirove tkanine bojenjem i drugim postupcima.

Za sve tehničke upite slobodno nam se obratite!

Kontakt